16558
Доволни клиенти
Общо: продукта
Бърза поръчка
Поръчай
Количка
лв
0884 133 648 За консултация и поръчка
Онлайн магазин за хранителни добавки и фитнес аксесоари

Храненето при свободно пасищно отглеждане на свинете, подобрява качеството на месото.

Храненето при свободно пасищно отглеждане на свинете, подобрява качеството на месото.
12 August 2019
1879

Paise Paise ( Повишено пасищно хранене )не е само маркетинг жаргон, а има и физиологична разлика! 
Наскоро клиент ни попита защо нашият 100% Grass Fed суроватъчен концентрат е по-скъп от суроватъчния изолат, който получават от GNC.
Кратък отговор е : Получавате това, за което плащате !

А сега нека разгледаме и задълбочения и обоснован отговор. 
При проучване при свинете, отглеждани на паша и свине в угоителен компекс се установява значителни разлики в експресията на гените на мускулни и мастни клетки между двете прасета. Подобни проучвания са направени и при говеда.
Ако обичате да ядете животински продукти, просто знайте, че не просто ядете, „въглехидрати, протеини и мазнини.“ Консумирате miRNA (микроРНК - МикроРНК представляват наскоро открит клас некодиращи РНК, които играят ключова роля в регулацията на генната експресия. Действайки на пост-транскрипционното ниво, тези завладяващи молекули могат да прецизират експресията на до 30% от всички кодиращи протеини гени на бозайници) , екзозоми ( Екзозомите са затворени от мембрани мехурчета, които се формират в клетките, а след това ги напускат) , бактерии и редица други фактори, които влияят на вашата физиология).

Време за размисъл! Образецът на отглеждане променя типа миофибър от свинско месо, отлагането на мазнини, асоциираните микробни общности и функционалния капацитет.

Китайците вярват, че месото от свине, отглеждани в миналото на свободна паша е по-добро от това на свинете, отглеждани на закрито в голям мащаб днес. Стомашно-чревната микрофлора е тясно свързана с основния фактор на месния вкус, включително характеристиките на фибрите и липидния метаболизъм. Нашият метод в това проучване включваше различни модели на отглеждане във фермата за полу-свободна паша (FF) и ферма за хранене на закрито (DF), измерване на отлагането на мазнини и тип миофибър чрез парафинова секция и верижна реакция на полимераза с обратна транскрипция и идентифициране на микробиома и функционални възможности, свързани с качеството на месото чрез метагеномично секвениране.

Резултати
Резултатите показват, че мастната област в мускулната и мастната тъкан и плътността на миофибрите значително се увеличават при прасетата от групата на FF(полу-свободна паша) и имат относителното изобилие на бактерии, свързани с липидния метаболизъм, като g_ Oscillibacter (полезна бактерия). 
Групата е и с по-високо от това в DF (отглеждане на закрито) групата, а относителното изобилие на някои бактерии с пробиотична функция, включително g_Lactobacillus и g_Clostridium. Изобилието на g_Clostridium е значително положително корелирано с интрамускулната мастна област, докато свързаните със здравето бактерии, като g_Butyricicoccus , g_Eubacterium , g_Phascolarctobacterium иg_Oribacterium , е значително отрицателно свързана с областта на коремната мастна тъкан, плътността на миофибрите и ирипозната триглицеридна липаза (ATGL) mRNA. Анализът на KEGG показа, че свинете, отгледани в полу-свободна паша, могат да активират пътя на биосинтеза на инозин монофосфат (IMP), гликолиза / глюконеогенеза и метаболизъм на аланин, аспартат и глутамат.

Заключения
Храненето на свободна или полу-свободна паша подобрява качеството на месото чрез промяна на типа фибри, плътността на миофибрите и метаболитните пътища, свързани с ароматни аминокиселини, IMP или гликолиза / глюконеогенеза в мускулите. Продължителният цикъл на хранене обаче увеличава отлагането на мазнини и свързаните с тях микробни общности. Накратко казано, прасетата отглеждани при по свободно хранене са по-добри като качества за полученото от тях месо. Същите изследвания са прилагани и при други животни като говедата. При тях освен месото и полученото мялко е по-добро като суровина.


Информация за автора
Институт за наука за животните, Zhejiang, Академия за селскостопански науки, Road Shiqiao 145, Jianggan, Хангжу, 310021, Китай
Кеке Ци, Xiaoming Men, Джи Ву & Ziwei Xu
 
KQ и ZX проектираха изследването; KQ, XM и JW проведоха експеримента; KQ анализира данните и написа основния текст на ръкописа; и ZX преработи ръкописа. Всички автори прочетоха и одобриха окончателния ръкопис.

Автора за кореспонденция
Кореспонденция със Зивей Сю . Източник

Добави Коментар